Category Archives: Tham vấn / Trị liệu tâm lý

NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM THẦN (METAL HEALTH LITERACY)

Nâng cao sức khỏe tâm thần là một nhu cầu cấp thiết cho con người trong xã hội hiện nay, trên thế giới cũng như Việt Nam. Sức khỏe tâm thân, theo tổ chức y tế thế giới (World Health Organization/WHO), là “một trạng thái hạnh phúc trong đó cá nhân nhận ra tiềm năng…

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)

Ứng dụng chương trình TEACCH trong giáo dục và trị liệu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, khiếm khuyết trí tuệ và ngôn ngữ. Với chương trình này trẻ được tập trung các lĩnh vực : 👉Bắt chước, 👉Cảm nhận, 👉Vận động tổng quát, 👉Vận động tinh, 👉Phối hợp mắt, bàn tay, 👉Kỹ…

CAN THIỆP SỚM TĂNG CƯỜNG HÀNH VI (EARLY INTENSIVE BEHAVIORAL INTERVENTION/EIBI) ĐỐI VỚI TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ

Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy rằng mô hình can thiệp EIBI mang lại nhiều lợi ích cho trẻ có vấn đề rối loạn phổ tự kỷ. Mô hình này dựa theo những nguyên tắc và quá trình từ “phân tích hành vi ứng dụng (Applied Behavior Analysis)” để dạy trẻ bắt chước…

HƯỚNG DẪN TRẺ HIẾU ĐỘNG, KÉM TẬP TRUNG

Trẻ có tình trạng hiếu động và khó có thể tập trung khả năng chú ý, gọi theo thuật ngữ chuyên môn là hội chứng tăng động, giảm chú ý hay Rối loạn hiếu động kém tập trung (ADHD : Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder). Theo từ vựng tâm lý của Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ…

NGÀY SỨC KHỎE TÂM THẦN THẾ GIỚI

Ngày 10 tháng 10 hằng năm được chọn làm “Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới.” Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992, với mục tiêu tuyên truyền về sức khỏe tâm thần.  Mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Năm nay, 10/10/2019, chủ đề của ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế…