Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Cách mạng 4.0 và sự ra đời của bộ môn Stem.

I. STEM là gì? Theo Wikipedia thuật ngữ STEM là chữ viết tắt bằng tiếng Anh dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán). Thuật ngữ này thường được sử dụng khi giải quyết các chính sách giáo dục và lựa chọn chương trình giảng dạy trong…

Cảm xúc của một phụ huynh sau khi trải nghiệm đọc sách cùng con tại Gee Garden

“Tuổi thơ không có sách, sẽ không có tuổi thơ. Điều đó giống như bị đuổi khỏi cái nơi thần tiên mà bạn có thể tới và tìm được niềm vui quý hiếm nhất”. Astrid Lindgren Bạn nghĩ sao về câu nói này? Riêng tôi cảm thấy quả thật là như vậy. Tôi nhớ về…