Liên kết đào tạo

Mầm non:

 • Mầm non Hương Lưu
 • Mầm non II
 • Mầm non Thuận Lộc
 • Mầm non Phú Cát

Tiểu học:

 • Tiểu học Thuận Hòa
 • Tiểu học Trần Quốc Toản
 • Tiểu học Thuận Lộc
 • Tiểu học Phú Hòa
 • Tiểu học Lý Thường Kiệt
 • Tiểu học Xuân Phú
 • Tiểu học Phường Đúc
 • Tiểu học An Cựu
 • Tiểu học Quang Trung
 • Tiểu học Phú Hậu
 • Tiểu học Vĩnh Ninh
 • Tiểu học Dương Nổ
 • Tiểu học Phú Thượng 1
 • Tiểu học Số 1 Phú Bài
 • Tiểu học Số 2 Phú Bài
 • Tiểu học Dạ Lê
 • Tiểu học Số 1 Thủy Châu
 • Tiểu học Thanh Lam
 • Tiểu học Thuỷ Dương
 • Tiểu học Thanh Tân
 • Tiểu học Thanh Toàn
 • Trung học cơ sở:

  • THCS Nguyễn Tri Phương
  • THCS Chu Văn An
  • THCS Nguyễn Chí Diểu
  • THCS Trần Cao Vân
  • THCS Thống Nhất