Văn phòng Tham vấn cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý cho đa đối tượng (trẻ em, vị thành niên, người lớn). Đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Đem lại hiệu quả tốt nhất cho thân chủ.