Category Archives: Tiếng Anh

Mầm non độ tuổi thích hợp nhất để học ngoại ngữ

Ở lứa tuổi mầm non 2-5 tuổi, trẻ đã có đủ khả năng để sẵn sàng học một ngoại ngữ. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu trẻ được tiếp cận tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời, trẻ sẽ trở nên tự tin hơn và sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn khi trưởng…