Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

Hoạt động ngoại khóa năm học 2019-2020

🌷 “𝑻𝒓𝒆̉ 𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒃𝒖́𝒑 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̀𝒏𝒉 𝑩𝒊𝒆̂́𝒕 𝒂̆𝒏, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒖̉, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏” 🌷 🌱 Là những “ươm mầm xanh” tương lai của đất nước, trẻ em có quyền đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ và đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚. 🌿 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏: Trẻ em có quyền được sống bình…

Hoạt động ngoại khóa “Chào hè 2020”

🌈 CÙNG CON TẬN HƯỞNG MÙA HÈ AN TOÀN 🌈 Mùa hè gõ cửa, là lúc mà nhà nhà người người chuẩn bị hành trang cho những nghỉ mát. Tắm biển là một trong những hoạt động phổ biến diễn ra hàng ngày, hàng tuần . Một số nơi trẻ em sẽ tự rủ nhau…