Tổng quan Trung tâm

Hoàn Năng là trung tâm giáo dục, rèn luyện, tổ chức các hoạt động kỹ năng sống thiết thực và hiện đại cho trẻ – được thành lập, tư vấn và quản trị bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín, với mong muốn góp một phần giá trị cho công cuộc xã hội hóa giáo dục tại Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

I. MỤC TIÊU:

Giúp học viên trải nghiệm thực tế, hòa nhập cộng đồng, xác định năng khiếu, định hướng phát triển và xác định giá trị cốt lõi của bản thân.

II. TẦM NHÌN:

Hướng đến sự phát triển bền vững của cá nhân về cả thể chất lẫn trí tuệ bằng các phương pháp giáo dục tối ưu và được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu.

III. SỨ MỆNH:

Xây dựng cơ cấu đào tạo hướng đến lợi ích phát triển của cá nhân, xác lập nền móng cho sự hội nhập trong tương lai với các kỹ năng định hướng bản thân và giúp ích cộng đồng

IV.  ĐỐI TƯỢNG:

– Học sinh cấp Tiểu học và THCS có nhu cầu rèn luyện và học tập thông qua thực tiễn, được trải nghiệm và vui chơi trong môi trường hiện đại mang tính giáo dục.
–  Kết hợp các hoạt động ngoại khóa, du lịch hè, Team building tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh vui chơi, khám phá những giá trị cuộc sống.
– Trang bị cho giáo viên, cấp quản lý kiến thức, kỹ năng quản lý liên quan đến học sinh, lớp học…
– Xây dựng chương trình và đào tạo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận thức sâu sắc và nắm bắt được dòng chảy kinh tế thời đại, phát triển và hoàn thiện kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc đồng đội nhằm nâng cao hiệu quả công việc.