Đội ngũ đào tạo

Là các nhà giáo dục có uy tín và chuyên môn cao, tư vấn và tham gia giảng dạy, nhiệt tình và luôn cập nhật các phương pháp mới, đặc biệt quan tâm người học với phương châm cá thể hóa người học để khám phá và phát triển năng khiếu người học.

1. Cố vấn chuyên môn:

STT Họ và tên Phụ trách
1 Công ty Cổ phần đào tạo giáo dục và đào tạo quốc tế Rồng Việt Tư vấn trị liệu , kỹ năng sống
2 ThS Huỳnh Thị Cẩm Loan – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP-HCM Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc
3 NGƯT Vệ Văn Lẫm – Nguyên Hiệu trưởng hệ thống giáo dục Huế Star – Huế Cố vấn
4 ThS Lê Ngộ – Nguyên trưởng phòng GD Tiểu học – Sở GD & ĐT TT.Huế. Cố vấn
5 Nguyễn Bảo Uyên – Tiến sĩ Tâm lý Tham vấn  Chuyên về tham vấn lâm sàn
6 Ths. Huỳnh Thị Cẩm Lai – Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Nam Columbia TP- HCM Phó giám đốc điều hành
7 ThS. Phan Văn Vinh – Khoa Toán Đại học Sư phạm Huế Phó giám đốc chuyên môn Toán & Steam
8 Phan Thị Mai Chi – Khoa Báo chí – Đại học khoa học Huế Phó giám đốc đối ngoại
9 Nguyễn Thị Phương Tâm – Khoa QTKD Đại học kinh tế Huế Chuyên viên
10 Nguyễn Ngọc Tâm – Khoa Vật lý Đại học Sư phạm Huế Chuyên viên

2. Giáo viên giảng dạy:

  • Kỹ năng sống:
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo
1 Phan Thị Diệu Tâm Thạc sĩ Tâm lý giáo dục -Trường ĐHSP Huế
2 Nguyễn Thị Huyền Lan Đại học Giáo dục tiểu học -Trường ĐHSP Huế
3 Bùi Thị Như Ngọc Đại học Học viện âm nhạc Huế
4 Hồ Thị Ngọc Ngà Đại học Sư phạm Địa lý  -Trường ĐHSP Huế
5 Nguyễn Thị Phương Đại học Giáo dục tiểu học -Trường ĐHSP Huế
6 Võ Văn Phương Đại học Sư phạm vật lý-Trường ĐHSP Huế
7 Lư Nguyên Vũ Đại học Giáo dục thể chất – ĐH TDTT Đà nẵng
8 Phan Thị Hồng Hạnh Đại học Tâm lý giáo dục -Trường ĐHSP Huế
9 Trần Thị Thanh Cao đẳng Giáo dục tiểu học
10 Lê Thị Diệu Hiền Thạc sĩ Sư phạm lịch sử  – ĐHSP Huế
11 Nguyễn Thị Kim May Đại học Sư phạm Địa lý  -Trường ĐHSP Huế
12 Trần Thị Luận Đại học Tâm lý giáo dục – Trường ĐHSP Huế
13 Nguyễn Thị Hiếu Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh -Trường CĐSP Huế
14 Phan Ngọc Sáng Đại học Sư phạm GD Thể chất-Đại học Huế
15 Hồ Thị Vui Đại học Giáo dục tiểu học -Trường ĐHSP Huế
16 Phù Mỹ Hiền Đại học Sư phạm Mỹ thuật -Trường ĐHSP Huế
17 Nguyễn Thị Hoài Thanh Đại học Giáo dục tiểu học – Trường ĐHSP Huế
18 Phan Thị Phùng Hà Đại học Giáo dục tiểu học -Trường ĐHSP Huế
19 Nguyễn Thanh Diệu Tĩnh Thạc sĩ Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Sinh học
20 Trần Thị Vân Đại học Tâm lý giáo dục -Trường ĐHSP Huế
21 Đặng Thị Nhớ Cao đẳng Sư phạm tiểu học – CĐSP Huế
22 Nguyễn Thị Thanh Tâm Đại học Sư phạm Địa lý  -Trường ĐHSP Huế
23 Lê Văn Hùng Đại học ĐHSP Thành phố HCM
24 Hoàng Trọng Tuân Đại học Giáo dục thể chất – CĐSP Huế
25 Châu Thị Mỹ Anh Đại học Sư phạm Giáo dục chính trị – ĐHSP Huế
26 Nguyễn Thị An Cao đẳng Sư phạm Lịch sử – CĐSP Huế
27 Nguyễn Thị Thùy Linh Thạc sĩ Thạc sĩ Văn học Việt Nam – ĐH Huế
28 Võ Thị Ánh Diệp Đại học Sư phạm Lịch sử – ĐHSP Huế
29 Vũ Thị Duyên Đại học Sư phạm Ngữ Văn – ĐHSP Huế
30 Dương Thị Huyền Trang Đại học Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHSP Huế
31 Nguyễn Thị Mai Đại học Sư phạm Ngữ Văn – ĐHSP Huế
32 Hoàng Kim Dung Đại học Giáo dục tiểu học – ĐHSP Huế
33 Ngô Thị Ái Quyên Đại học Sư phạm Sinh học – ĐHSP Huế
34 Lê Thị Phương Thảo Cao đẳng Việt Nam Học – CĐCN Huế
35 Phan Thị Huệ Thạc sĩ Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Sinh học
36 Nguyễn Thị Phương Tâm Đại học Quản trị kinh doanh thương mại – ĐHKT Huế
37 Nguyễn Ngọc Tâm Đại học Sư phạm Vật Lý -Trường ĐHSP Huế
  • Toán tư duy:
STT Họ và tên TĐ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo
1 Võ Thị Như Đại học  Sư phạm Toán
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Đại học  Sư phạm Toán
3 Hồ Thị Tư Đại học  Sư phạm Toán
4 Cao Thị Dung Đại học  Sư phạm Toán
5 Hoàng Thị Thảo Nguyên Đại học  Sư phạm Toán
6 Phùng Thị Hồng Oanh Đại học  Sư phạm Toán
  • STEM ROBOT:
STT Họ và tên TĐ chuyên môn CN  đào tạo
1 Nguyễn Văn Nam Đại học Vật Lý
2 Lê Quang Dũng Đại học Vật Lý
3 Phạm Thị Ngân Thạc sĩ Vật Lý
4 Lê Thị Thanh Thủy Đại học Tin học
5 Phan Văn Hào Đại học Vật Lý
  • Tâm lý:
STT Họ và tên TĐ chuyên môn CN  đào tạo
1 Phạm Trần Hào Đại học sư phạm Giáo dục thể chất
2 Nguyễn Thị Mộng Đại học sư phạm Tâm lý giáo dục
3 Văn Thị Tuất Cao đẳng sư phạm Ngành công tác xã hội
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cao đẳng sư phạm Ngành công tác xã hội
5 Phạm Thị Anh Đào Đại học sư phạm Tâm lý giáo dục
6 Hồ Nguyên Lành Đại học sư phạm Giáo dục tiểu học