Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)

Ứng dụng chương trình TEACCH trong giáo dục và trị liệu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, khiếm khuyết trí tuệ và ngôn ngữ. Với chương trình này trẻ được tập trung các lĩnh vực : 👉Bắt chước, 👉Cảm nhận, 👉Vận động tổng quát, 👉Vận động tinh, 👉Phối hợp mắt, bàn tay, 👉Kỹ…