TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)

Ứng dụng chương trình TEACCH trong giáo dục và trị liệu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, khiếm khuyết trí tuệ và ngôn ngữ. Với chương trình này trẻ được tập trung các lĩnh vực :

👉Bắt chước,
👉Cảm nhận,
👉Vận động tổng quát,
👉Vận động tinh,
👉Phối hợp mắt, bàn tay,
👉Kỹ năng nhận thức,
👉 Khả năng bằng lời,
👉Tự lập,
👉Xã hội hóa.
Chương trình này được ứng dụng rộng rãi và được đánh giá cao về hiệu quả trong việc can thiệp trẻ có những vấn đề chậm phát triển trong thực tế hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *