CAN THIỆP SỚM TĂNG CƯỜNG HÀNH VI (EARLY INTENSIVE BEHAVIORAL INTERVENTION/EIBI) ĐỐI VỚI TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ

Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy rằng mô hình can thiệp EIBI mang lại nhiều lợi ích cho trẻ có vấn đề rối loạn phổ tự kỷ. Mô hình này dựa theo những nguyên tắc và quá trình từ “phân tích hành vi ứng dụng (Applied Behavior Analysis)” để dạy trẻ bắt chước những hành vi thích ứng và phù hợp. Một số kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ con có vấn đề rối loạn phổ tự kỷ được can thiệp sớm trước 5 tuổi mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. Việc trị liệu được thực hiện bởi phụ huynh và giáo viên dưới sự giám sát của một chuyên gia tâm lý trị liệu. Cùng nhau xác định các kỹ năng mà trẻ thiếu, chia nhỏ chúng thành các phần và dạy riêng các hành vi của từng phần đó. Điều này cho phép trẻ thành công dễ dàng hơn.

Hình ảnh minh họa

Trẻ được cung cấp hướng dẫn để học các hành vi mới, và sự giúp đỡ này được loại bỏ khi mà trẻ có thể thực hiện các kỹ năng mục tiêu một cách độc lập. Sự phức tạp của các nhiệm vụ được tăng dần khi trẻ tiến bộ, để trẻ có thể thành thạo từng bước liên tiếp. Nhiều sự nhấn mạnh được đặt vào việc khái quát hóa các kỹ năng được dạy, nghĩa là các kỹ năng được dạy trong chương trình EIBI phải có chức năng cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày. EIBI bao gồm cả giảng dạy thử nghiệm riêng lẻ một đối một cho các kỹ năng cơ bản như bắt chước (bằng lời nói và vận động), ngôn ngữ diễn đạt và tiếp thu, và kết hợp, và giảng dạy một vài cấu trúc như giảng dạy tự nhiên và ngẫu nhiên làm việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, chẳng hạn như giao tiếp, kỹ năng tự giúp đỡ và hoạt động độc lập.

TS. Nguyễn Bảo Uyên

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *