Hoạt động ngoại khóa năm học 2019-2020

🌷 “𝑻𝒓𝒆̉ 𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒃𝒖́𝒑 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̀𝒏𝒉 𝑩𝒊𝒆̂́𝒕 𝒂̆𝒏, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒖̉, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏” 🌷 🌱 Là những “ươm mầm xanh” tương lai của đất nước, trẻ em có quyền đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ và đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚. 🌿 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏: Trẻ em có quyền được sống bình thường và được đáp ứng những điều kiện cần thiết nhất để tồn tại và phát triển; 🌿 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏: Trẻ em được giáo dục, vui chơi, giải trí, được phát triển những khả năng và sở thích của mình; 🌿 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂: Trẻ em được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, sao lãng, bỏ rơi, và không sử dụng lao động trẻ em; 🌿 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂: trẻ em được tiếp nhận thông tin phù hợp, được lắng nghe, được tham gia hội họp, được nêu ý kiến trong những quyết định liên quan đến trẻ. 🍭 Ngoài các quyền được hưởng, ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ phải dạy cho trẻ hiểu về bổn phận của “𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛, 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑔𝑖𝑜̉𝑖, 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛 𝐵𝑎́𝑐 𝐻𝑜̂̀” 🌟 Biết giao tiếp với mọi người xung quanh, biết thực hiện các quy định của gia đình, nhà trường và xã hội. 🌟 “𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑡𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ”, phải chọn việc phù để giúp đỡ cha mẹ 🌟 Phải có kiến thức và thực hiện các quy định của cộng đồng 🌟 Có thái độ đúng đắn đối với bản thân và mọi người xung quanh ❓ Bạn có tin vào câu nói “𝑮𝒊𝒆𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊, 𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏” không?// Ba mẹ ơi❗️ Hãy vẽ nên cho các con những thói quen ngay từ khi còn bé. Vì nhân cách của con do cha mẹ xây lên, viết lên từ những viên gạch nhỏ thành một “thành trì” vững chắc, bền vững theo thời gian chứ không phải là thói quen tạm thời. Hãy “dành những gì tốt đẹp nhất” cho con trẻ của mình nhé 🥰 💦 “𝑻𝒓𝒆̉ 𝒆𝒎 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 – 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒂𝒊” 🌱

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *