Tag Archives: ngày 10 tháng 10 là ngày gì

NGÀY SỨC KHỎE TÂM THẦN THẾ GIỚI

Ngày 10 tháng 10 hằng năm được chọn làm “Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới.” Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992, với mục tiêu tuyên truyền về sức khỏe tâm thần.  Mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Năm nay, 10/10/2019, chủ đề của ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế…