Category Archives: STEAM Camp

Tập huấn giáo viên định kì về kỹ năng sống trường học

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN ĐỊNH KỲ VỀ KỸ NĂNG SỐNG TRƯỜNG HỌC Nhằm đảm bảo chất lượng giáo viên giảng dạy kỹ năng sống đầu năm tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng năm Trung tâm Kỹ năng sống Hoàn Năng đã tiến hành tập huấn giáo viên theo…