TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là việc một sớm một chiều mà là cả một quá trình từ định hướng, củng cố, trau dồi và phát triển.
Đó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
Kỹ năng sống chính là nền tảng giúp học sinh tự tin trong cuộc sống, biết cách ứng xử cũng như khẳng định giá trị bản thân trước gia đình và xã hội; hướng tới sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và nâng cao năng lực bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *