Tag Archives: Thừa Thiên Huế

Họp báo “Cuộc thi ROBOTACON Thừa Thiên Huế”

Họp báo trước giờ G cuộc thi Robotacon Thừa Thiên Huế năm học 2015 – 2016, với sự chỉ đạo của Ông PHẠM VĂN HÙNG – GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ, đây là cuộc thi đầu tiên được tổ chức tại Huế, mang tính chất chơi mà học kích…